»  Home » Wat zijn biosmeermiddelen?
 
 
 
     
   

------------------------------------------

Bijlage:
 
Milieuvriendelijkheid van 
smeermiddelen meten

------------------------------------------

 
Wat zijn biosmeermiddelen?
 
Bij biosmeermiddelen gaat het om producten die bij gebruik minder milieubelastend zijn. Biosmeermiddelen bezitten een lager risico voor het leven in water en bodem (en veroorzaken minder gezondheidsrisico's); bij voorkeur bestaan ze grotendeels uit hernieuwbare grondstoffen, zoals raap- en koolzaadolie. Verlangd wordt dat hun technische prestaties ten minste gelijk zijn aan die van conventionele smeermiddelen.

Om aan technische prestatie-eisen voor diverse toepassingen te voldoen worden smeermiddelen samengesteld uit verschillende bestanddelen. De herkomst en aard van de samenstellende basisolie en toevoegingen (additieven) hebben behalve voor de (verbeterde) technische prestatie ook gevolgen voor de milieuprestatie van de smeermiddelen. Aan de hand van nauwkeurig omschreven criteria zoals: biologische afbreekbaarheid (biodegradatie, persistentie en bioaccumulatie), (aquatische) toxiciteit en andere milieu- en gezondheidsgevaren, en de mate waarin de smeermiddelen zijn gebaseerd op hernieuwbare grondstoffen, kunnen smeermiddelen in aanmerking komen voor milieukeurmerken.

Hier komen achtereenvolgens aan de orde:

De bijlage Milieuvriendelijkheid van smeermiddelen meten licht enkele begrippen met betrekking tot milieuvriendelijkheid toe.
 
 
Disclaimer