»  Home » Wat zijn biosmeermiddelen? » Waarom biosmeermiddelen
 
 
 
     
   

------------------------------------------

Bijlage:
 
Milieuvriendelijkheid van 
smeermiddelen meten

------------------------------------------

 
Waarom biosmeermiddelen
 
Smeermiddelen komen door de aard van het gebruik, door verliezen of eventueel lekkageverlies uiteindelijk vaak in bodem of water terecht (zie ook Voorbeelden olievervuiling). Zij kunnen hierbij schade veroorzaken aan plant en dier, vooral als ze ook nog slecht afbreekbaar zijn. Hierdoor kan de kwaliteit van het leven in en om het water aangetast en verminderd worden. Indien smeermiddelen worden toegepast in de landbouw of scheepvaart en in kwetsbare gebieden, dan is dat vanwege de slechte afbreekbaarheid van minerale oliën en toxiciteit van bepaalde additieven schadelijk voor bodemleven en waterorganismen. Uiteindelijk kunnen ook drinkwater en/of voedselveiligheid in gevaar komen.

Begin jaren 90 van de vorige eeuw schatte de Duitse werkgroep VDMA 24568 dat ten hoogste 10% van de hydraulische oliën en bijna 50% van de vetten direct in het milieu terechtkomen. Als deze cijfers worden geëxtrapoleerd naar Europa, dan zou per jaar ongeveer 66.000 ton hydraulische olie en 65.000 ton vet in het milieu verdwijnen. Hoewel hydraulische oliën na motorolie het grootste aandeel in de totale consumptie hebben, is het deel van de hydraulische olie dat direct in het milieu terechtkomt ongeveer van gelijke orde van grootte als voor vetten, ontkistingsmiddelen en kettingzaagolie samen (Krop & Theodori, 2009).

Conventionele smeermiddelen op basis van minerale olie kunnen grondwater tot wel 100 jaar vervuilen. Zelfs kleine hoeveelheden minerale olie kunnen de groei van bomen beperken en zijn giftig voor waterleven (zelfs 0,1 ppm minerale olie beperkt de levensduur van garnalen tot 20%).

Bij het gebruik van niet-giftige en goed afbreekbare producten blijft de biodiversiteit beter in stand. Door het gebruik van hernieuwbare grondstoffen wordt ook de bijdrage aan de CO2-uitstoot van het product verlaagd. Mogelijkheden om door systeemaanpassingen en onderhoud de emissies naar het milieu geheel te voorkomen moeten natuurlijk altijd eerst worden overwogen.
 
 
Disclaimer