»  Home » Stimuleringsbeleid
 
 
 
     
   
 
Stimuleringsbeleid
 
Er worden steeds meer biosmeermiddelen op de markt geïntroduceerd. Technisch en financieel kan de toepassing ervan goed uitvoerbaar zijn. Bij een aantal beleidsinstrumenten is ervoor gekozen om het gebruik van biosmeermiddelen te stimuleren. 

Vanaf 2010 gaan Nederlandse overheden (rijksoverheid, provincies, gemeenten, waterschappen, universiteiten, HBO- en MBO-raad) bij álle inkopen, aanbestedingen en investeringen duurzaamheid als zwaarwegend criterium meenemen (zie Duurzaam Inkopen).

Overheden kunnen richtlijnen opstellen om het gebruik van milieuvriendelijke smering te bevorderen. In de Rijkswaterstaatrichtlijn worden bijvoorbeeld eisen gesteld aan het gebruik van olie en vet in hydraulische en mechanische bewegingswerken.

MIA en Vamil bieden belastingvoordeel op niet-gangbare milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen voor ondernemers. Als bio-olie af-fabriek wordt toegepast kan soms MIA-belastingaftrek worden toegepast. Inmiddels is er een aantal jaren ervaring met de MIA\Vamil-regeling voor bedrijfsmiddelen.

 
 
Disclaimer