»  Home » Praktijkervaringen
 
 
 
     
   
 
Praktijkervaring met milieuvriendelijkere smeermiddelen
 
Onderstaande voorbeelden met de introductie van milieuvriendelijkere smeermiddelen illustreren de ervaringen met de introductie van biosmeermiddelen in de praktijk en laten zien dat Duurzaam Inkopen een aandachtspunt is bij gebruikers en een goede begeleiding vraagt.

Bij de beschrijving van praktijkvoorbeelden moet onderscheid gemaakt worden tussen ervaringen met klasse I & II biosmeermiddelen en overige biosmeermiddelen. In projecten van voor 2005 waren er bijvoorbeeld nog geen smeermiddelen met een Europees Ecolabel (klasse I). In sommige voorbeelden is sprake van combinaties van klassen (of zelfs producten die buiten de definitie van biosmeermiddelen vallen). Omdat er steeds wel sprake is van een zoektocht om de milieubelasting zoveel mogelijk te beperken (en het goedgedocumenteerde voorbeelden van het gebruik klasse I en II smeermiddelen nog beperkt zijn) zijn deze voorbeelden toch opgenomen. Via de websites van de miliekeurmerken kan worden nagegaan of bepaalde producten ook een Ecolabel hebben. 
Producenten, leveranciers, aannemers en gebruikers die goede beschrijvingen hebben van praktijk ervaringen met biosmeermiddelen in diverse toepassingen zijn welkom hun ervaringen te melden. Klik
hier voor de Randvoorwaarden externe bijdragen Website Biosmeermiddelen.

 

 
 
Disclaimer